Svēto Rakstu lasījumi 7.1.2016 – Raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies