Svēto Rakstu lasījumi 7.12.2015 – Kas gan var piedot grēkus kā vienīgi Dievs?