Kā uzvesties dievnamā

Ienācis baznīcā, vispirms pagodiniet Vissvētāko Sakramentu ar īsu lūgšanu, jo dievnama altārī [ ➙ ]