Press "Enter" to skip to content

VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS SVĒTKI

Last updated on 06.12.2020.

Otrdien 8.decembrī : VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS obligātie svētki,– ir jāpiedalās Svētajā Misē. Musu draudzes atlaidas. SV. MISE: plkst.07:00(LV). 11:00(RU) 18:00(PL).


12:00 – 13:00. Vissv. Sakramenta uzstādīšana un Žēlastības stundā, uz kuru mūs aicina Dievmāte Montihiari 1947 g. ar apsolījumu uzklausīt visas mūsu lūgšanas. MŪSU ĢIMEŅU UN DRAUDZES VELTĪŠANĀS JĒZUM CAUR MARIJU. Visu dienu iespēja pie grēksūdzes un garīgās saruna.

Comments are closed.