Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 20.06.2021

23. jūnijā SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANAS svinību vigilija. 24. jūnijā SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANA, svinības.SV. MISE plkst.: 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU). 27. jūnijā parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena. Vēlamies izveidot Draudzes…

Prāvesta paziņojumi 06.06.2021

10.jūnijā, ceturtdiena, Vissv. Sakramenta oktāvas noslēgums. Var svētīt bērnus un lauku zāles. 11.jūnijā, piektdiena, VISSV. JĒZUS SIRDS, svinības. Pilnas atlaidas par uzupurēšanās aktu Vissv.Jēzus Sirdij. Lurdas Dievmātes piemiņas dienā un…

Prāvesta paziņojumi 30.05.2021

30. maijā, parastā laikposma IX svētdiena – VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, obligātie svētkiVissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšana, svētki. 1. jūnijā sākās dievkalpojumi Vissv. Jēzus Sirds godam. V.Em. kardinālam Jānim Pujatam konsekrācijas 30. gadadiena(konsekrēts…

Prāvesta paziņojumi 09.05.2021

Šodien 9. maijā Lieldienu laikposma VI svētdiena. 11. maijā Lurdas Dievmātes piemiņas dienā un svētība slimniekiem.  SV. MISE plkst. 07:00(LV); 10:30 (LV par slimajiem); 12:00 (PL); 18:00 (RU). 13. maijā KUNGA DEBESKĀPŠANA, obligātās svinības. Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu…

Prāvesta paziņojumi 02.05.2021

Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts. V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam. 3. maijā: Vissvētākās Jaunavas Marijas Poļu Karaliene, svētki SV. MISE plkst.: 07:00(Lv); 12:00(PL);…

Priestera paziņojumi 11.04.2021

11 aprīlī Šodien Lieldienu laikposma II svētdiena – KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA. Vissvētākās Jaunavas Marijas no Lurdas diena. Lūgšanas par slimajiem. Kunga Žēlsirdības svētdiena. Šie svētki ir vissvarīgākā Dieva žēlsirdības pielūgsmes forma no tām, kuras atklātas māsai Faustīnai. Kungs…

Lieldienu rīts

LIELAJĀ CETURTDIENĀ SĀKAS TRĪS SVĒTĀS DIENAS (TRIDUUM): 1. aprīlī LIELĀ CETURTDIENA – KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU dienā mēs pateicamies par Jēzus priesterību un Euharistijas iedibināšanu. Kunga Pēdējo vakariņu Sv. Misi mēs celebrēsim pulksten…