Press "Enter" to skip to content

 Svēto Rakstu lasījumi 22.09.2015 – Mana māte un mani brāļi ir tie, kas klausās Dieva Vārdu un to izpilda.

Lasījums no Ezras grāmatas (Ezr 6, 7-8.12b.14-20)
Tajās dienās persiešu ķēniņš Dārijs rakstīja tā novada pārvaldniekam, kas ir austrumos no Eifratas upes: “Ļaujiet turpināties darbiem pie šīs Dieva svētnīcas. Jūdu vadonis un viņu vecākie lai būvē šo Dieva namu savā vietā. Un arī no manis ir pavēle, kā jums nākas izturēties pret jūdu vecākajiem, kas būvē Dieva namu, – lai no ķēniņa kases, tas ir, no nodokļiem, kas tiek maksāti novadā aiz upes, šiem vīriem tiktu rūpīgi un bez kavēšanās apmaksāti izdevumi. Es, Dārijs, esmu izdevis šo pavēli un gribu, lai tā tiktu rūpīgi pildīta.”
Un jūdu vecākie sekmīgi turpināja būvēšanu saskaņā ar pravieša Ageja un Zaharija, Ido dēla, pravietojumu un arī pabeidza celšanu saskaņā ar Izraēļa Dieva pavēli un persiešu ķēniņu Kīra un Dārija, un Artakserksa pavēli.
Un viņi pabeidza šo Dieva namu mēneša Adara trešajā dienā, kas bija ķēniņa Dārija sestais valdīšanas gads. Un Izraēļa dēli, priesteri un levīti, un pārējie no trimdinieku dēliem ar prieku svinēja šī Dieva nama iesvētīšanu.
Un šī Dieva nama iesvētīšanai viņi upurēja simts vēršus, divsimt aunus, četrsimt jērus un div­padsmit āžus par visa Izraēļa grēkiem saskaņā ar Izraēļa cilšu skaitu. Un viņi iecēla priesterus pēc viņu kārtām un levītus pēc viņu maiņām kalpošanai Dievam Jeruzalemē, kā tas ir rakstīts Mozus grāmatā.
Bet pirmā mēneša četrpadsmitajā dienā Izraēļa trimdas dēli svinēja Pashu. Visi levīti sevi šķīstīja un šķīstījušies upurēja Pashu par visiem trimdiniekiem un par saviem brāļiem, un priesteriem, un sevi. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 122 (121)
Refrēns: Priecīgi ieiesim Kunga namā!

Es priecājos, kad man teica:
“Iesim uz Kunga namu!”
Mūsu kājas jau soļo,
Jeruzaleme, tavos vārtos. R.

Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis,
pēc Izraēļa Likuma slavēt Kunga vārdu,
jo tur stāv tiesnešu krēsli,
Dāvida nama sēdekļi. R.

Alleluja.
Svētīgi tie, kas klausās Dieva Vārdu
un uzticīgi to glabā!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,  ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 8, 19-21)
Tajā laikā pie Jēzus atnāca viņa Māte un brāļi, bet ļaužu daudzuma dēļ nevarēja Viņam pieiet klāt. Un Viņam tika paziņots: “Tava Māte un Tavi brāļi stāv ārā, gribēdami Tevi redzēt.”
Viņš atbildot tiem sacīja: “Mana māte un mani brāļi ir tie, kas klausās Dieva Vārdu un to izpilda.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.