Press "Enter" to skip to content

11. jūnijā piemīn Svēto apustuli Barnabu

Svētais Barnaba, īstajā vārdā Jāzeps, piedzima Kiprā un nāca no Levi cilts. Viņš pievienojās apustuļiem pēc Kristus uzkāpšanas debesīs, bet savas evaņģēliskās dedzības dēļ arī pats pilntiesīgi izpelnījās godu saukties par apustuli. Vārdu Barnaba – ‘Iepriecināšanas dēls’ – viņam piešķīra apustuļi, jo tam piemita spēja iepriecināt noskumušos. Barnaba bija viens no pirmajiem, kas pieņēma apustuli Pāvilu, kamēr pārējie kristieši viņam kā bijušajam ticīgo vajātājam neuzticējās. Barnaba sludināja Evaņģēliju Antiohijā un savā dzimtajā Kipras salā.

Comments are closed.