Press "Enter" to skip to content

13. jūnijā plkst. 11 iesvētīs Antona baznīcu Ķengaragā. Turpat monsinjors Oļģerts Daļeckis svinēs 50 gadu priesterības jubileju !

13. jūnijā notiks jaunuzceltās Romas katoļu Sv. Antona baznīcas iesvētīšana Rīgā, Maskavas ielā 309A. Jaunuzcelto baznīcu var uzskatīt par brīnumu, jo tās celtniecība iesākās tikai pirms nepilniem diviem gadiem, un ir tapusi tikai par ticīgo saziedotajiem līdzekļiem.

Aptuveni 2.5 km attālumā no jaunuzceltās baznīcas kādreiz jau atradusies Rīgas Sv. Antona baznīca. Arī tās celtniecībai lielāko daļu līdzekļu saziedoja ticīgie. Toreiz bez labdarības koncertiem tika rīkotas arī dažādas loterijas, kas palīdzēja ātrāk savākt līdzekļus.

Šīs Sv. Antona baznīcas mūžs Ķengaragā izbeidzās 1969. gadā – vairākus gadus pēc tās vērienīgas restaurācijas PSRS izdeva rīkojumu nojaukt dievnamu un vietā uzcelt sporta zāli. Draudze palika bez savas baznīcas un līdz pat 2004. gadam pulcējās pareizticīgo koka kapličā Ivana kapos Kalna ielā. Kad pareizticīgajiem vajadzēja pašiem savas telpas, draudze atkal palika bez savas pulcēšanās vietas. Draudzes locekļi izklīda pa dažādiem Rīgas dievnamiem, bet draudzes inventārs nonāca Vissvētākā Trīsvienības draudzes baznīcā, kuras celtniecību arī atbalstīja draudzes locekļi.

Lai ticīgajiem Ķengaragā atkal būtu savs dievnams, Sv. Antona draudze jau 2009. gadā sāka meklēt vietu jaunajai ēkai. 2011. gadā tā iegādājās zemes gabalu. 2012. gada nogalē saņēma būvatļauju un uzsāka jaunās baznīcas celtniecību, kuras vadību uzticēja monsinjoram Oļģertam Daļeckim.

Rīgas Sv. Antona katoļu baznīcas projekta autore ir Marija Zēberga, būvprojekta vadītājs – būvinženieris Edgars Stikāns, celtniecības ģenerāluzņēmējs – būvinženieris Guntars Počs, tehniskais uzraugs – būvinženieris Edgars Vieglais, celtniecības darbu vadītājs – būvinženieris Aleksandrs Smirnovs.

Ķengaraga un tuvākās apkārtnes katoļticīgie ļaudis tagad priecājas par jaunuzcelto baznīcu. Daudzi devuši savu artavu, tajā skaitā ticīgie, kas II Pasaules kara laikā izkaisīti pasaulē.

Dievkalpojumu 13. jūnijā plkst. 11 Sv. Antona baznīcā svinēs Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Uz svinībām aicināti arī pārējie Latvijas bīskapi un priesteri, kā arī ikviens, kas piedalījies baznīcas tapšanā.

LRKB IC

Comments are closed.