Press "Enter" to skip to content

15. novembris – Svētais Alberts Lielais – Bīskaps un Baznīcas doktors

Svētais Alberts Lielais (XIII gs.) bija izcili apdāvināts, vispusīgs cilvēks, vienlaikus liels dabaszinātnieks, filozofs un svētais. Viņš nāca no grāfu dzimtas, piedzima ap 1206. gadu Lavingenā pie Donavas (Vācijā), mācījās Padujas Universitātē un 18 gadu vecumā iestājās dominikāņu ordenī. Pēc teoloģijas studijām Alberts Lielais saņēma priesterības svētību un kļuva par pasniedzēju Parīzes Universitātē. Viņa lekcijām reizēm bija tik daudz klausītāju, ka tās nācās noturēt laukā zem klajas debess. Starp viņa uzticīgākajiem skolniekiem bija arī svētais Akvīnas Toms. 1260. gadā svētais Alberts Lielais tika iesvētīts par bīskapu.

Comments are closed.