Press "Enter" to skip to content

16. augusts Svētais Stefans no Ungārijas un Svētais Rohs

SV. STEFANS NO UNGĀRIJAS

Svētais Stefans no Ungārijas (ap 969-1038) ir pirmais Ungārijas ķēniņš, kurš pieņēma kristietību. Ar savām lūgšanām un gandarīšanu viņš ir izlūdzis visas Ungārijas atgriešanos kristīgajā ticībā. Svēto Stefanu no Ungārijas piemin arī kā dedzīgu žēlsirdības darbu atbalstītāju – viņš ir rūpējies par grūtdieņiem, dibinājis jaunus klosterus, patversmes un skolas.

SV. ROHS
Sv. Rohs, arī sv. Roko (ap 1295-1327), tiek īpaši godināts kā aizbildnis mēra vai citu epidēmiju laikā.

Comments are closed.