Press "Enter" to skip to content

16. novembrī piemin Svēto Ģertrūdi no Helftas

SV. ĢERTRŪDE NO HELFTAS jeb Lielā Ģertrūde (1256–1301/1302) bija viena no izcilākajām Viduslaiku sievietēm – mistiķe, teoloģe un rakstniece. Šīs svētās klostermāsas darbi, kas bija pazīstami visās Romas Impērijas zemēs, liecina par dziļu mistisku vienību ar Kristu.

Comments are closed.