Press "Enter" to skip to content

16. oktobris – Svētā Jadviga (Hedviga) un svētā Margarita Marija Alakoka

SV. JADVIGA (HEDVIGA), mūķene

Svētā Jadviga (1174-1243) piedzima Bavārijā, firsta ģimenē. Pēc vecāku gribas viņa kļuva par Silēzijas hercoga Henrika sievu, tomēr arī valdnieka pilī dzīvoja dievbijīgi un gandarīšanas garā. Jadvigai piemita īpaša žēlsirdība pret nabagiem un slimajiem; viņa atbalstīja klosterus un baznīcas. Ģimenes dzīvē Jadviga bija kristīgas sievas paraugs, bet pēc vīra nāves kļuva par mūķeni pašas atvērtajā klosterī Trebnicā.

SV. MARGARITA MARIJA ALAKOKA, jaunava

Ar svētās Margaritas Marijas Alakokas (1647-1690) starpniecību Kungs Jēzus atklāja cilvēcei savu dievišķo Sirdi kā bezgalīgu žēlastības un pestīšanas avotu, aicinot cilvēkus gandarīt par Viņa Sirds ciešanām grēku dēļ. Margarita Marija veicināja Jēzus Sirds godināšanu un vēstīja pasaulei, ka tie, kas godinās Kunga žēlsirdīgo Sirdi, piedzīvos īpašu Dieva labvēlību un žēlastības.

Comments are closed.