Press "Enter" to skip to content

18.septembra prāvesta paziņojumi

Last updated on 22.09.2022.

  • 18.septembrī parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena. VISSV. JAUNAVA MARIJA, SĀPJU MĀTE, DRAUDZES SVĒTKI. Euharistiskā procesija.
  • 21. septembrī SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS MATEJS, svētki
  • 25 septembrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. KAPUSVĒTKI MIĶEĻA KAPOS. 15:00- SV.MISE un lūgšana par mirušajiem.

Uzsākas KATEHĒZE bērniem un pieaugušajiem, kuri gatavojas kristībām, grēksūdzei, I Sv. Komūnijai un laulībām. Pieteikšanās pie draudzes prāvesta. Mācības notiek latviešu, krievu, un poļu valodās.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ
LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Comments are closed.