Press "Enter" to skip to content

19. augusts – Svētais Jānis Ēds Priesteris

Svētais Jānis Ēds (1601-1680), Normandijas (Francijā) zemkopju dēls, jau dzīves laikā tika dēvēts par sava laikmeta brīnumu. Kļuvis par priesteri, par spīti vājajai veselībai Jānis Ēds ceļoja no vietas uz vietu, sludinādams ticības patiesības, stiprinādams un izglītodams priesterus, aicinādams klostermāsas uz dedzīgām lūgšanām par grēcinieku atgriešanos. Laikā, kad mēra dēļ baznīcas bija pustukšas, pie Jāņa Ēda kanceles un biktskrēsla plūda cilvēki no plašas apkārtnes.

Comments are closed.