Press "Enter" to skip to content

21. jūlijā piemin Sv. Laurenciju no Brindizi Priesteri un Baznīcas mācītāju

Svētais Laurencijs (1559-1619) jau bērnībā tiek uzticēts franciskāņu klosterim Brindizi pilsētā Itālijā un 1575. gadā iestājas kapucīnu ordenī. Viņš ir dedzīgs sprediķotājs, un pāvests Klements VIII uzaicina viņu uz Romu ebreju atgriešanai kristīgajā ticībā. 1596. gadā Laurencijs tiek iecelts par franciskāņu ordeņa vadītāju. Ar pāvesta svētību viņš dibina jaunus klosterus Vīnē, Prāgā un Grācā. Kad Ungārijai uzbrūk turki un viņu pārspēks šķiet tik liels, ka kristiešu karaspēks baidās stāties tiem pretī, Laurencijs ar krucifiksu rokā nostājas armijas priekšgalā un tiek izcīnīta uzvara.

Comments are closed.