Press "Enter" to skip to content

23. augusts Svētā Roze no Limas Jaunava

Svētā Roze no Limas (1586-1617) jau bērnībā smagi strādā, lai palīdzētu saviem trūkumā nonākušajiem vecākiem. Meitene izjūt lielu mīlestību uz Dievu un lūgšanās stiprina savu kristīgo ticību. Viņa iestājas svētā Dominika trešajā ordenī un dzīvo kā dedzīga gandarītāja.

Comments are closed.