Press "Enter" to skip to content

24.jūnija prāvesta paziņojumi

  • 4. jūnijā SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANA, svinības.
    SV. MISE plkst.: 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU)Viņa Eminences KARDINĀLA JĀŅA PUJATA vārda dienā. Vēlam Eminencei daudz Dieva žēlastības, laimīgu, auglīgu kalpošanu starp mums un stipru veselību. Paldies par kalpošanu mūsu draudzē.
  • 25. jūnijā parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena
  • 28. jūnijā SV. APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, svinību vigilija.
  • 29. jūnijā SV. APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, obligātās svinības. SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(LV-RU). Ziedojumi Vatikāna kūrijai.
  • 1. jūlijā Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām.
  • 2. jūlijā parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Eharistiskā procesija.
  • Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par Euharistiskās procesijas sagatavošanu un visiem kuri piedalijās, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

Comments are closed.