Press "Enter" to skip to content

24. novembrī piemiņas diena Sv. Andrejam Dung-Lakam un viņa biedriem mocekļiiem

XVI gs. sākumā Vjetnamas Baznīcu pirmo reizi sasniedza misionāru sludinātā Evaņģēlija vēsts. Mocekļu izlietās asinis un jaunkristīto dedzība bija auglīga sēkla Baznīcas tālākai attīstībai. Nākamajos gadsimtos, it īpaši imperatora Minha Manga valdīšanas laikā (1820-1840), daudzi Vjetnamas kristieši apliecināja savu ticību mocekļu nāvē.
Andrejs Dung-Laks (XIX gs.) bija Vjetnamas priesteris. Viņš devās mocekļa nāvē kopā ar saviem biedriem, kuru vidū bija misionāri no Francijas un Spānijas un 96 vjetnamieši, vīrieši un sievietes. Pāvests Jānis Pāvils II viņus kanonizēja 1988. gada 19. jūnijā Āzijas apmeklējuma laikā.

Comments are closed.