Press "Enter" to skip to content

25. aprīlis Svētais evaņģēlists Marks (svētki)

Evaņģēlists Marks nāca no Jeruzalemes kristiešu kopienai piederīgas ģimenes. Pirmo kristiešu draudze apustuļu vadībā bieži pulcējās Marka mātes namā, tāpēc viņš auga kristīgā garā un no apustuļu mācības labi iepazina Jēzus dzīvi. Kristietībai izplatoties ārpus Jūdejas, Marks bija kopā ar Pāvilu un Barnabu, bet vēlāk pavadīja apustuli Pēteri ceļā uz Romu. Tradīcija vēsta, ka savā Evaņģēlijā Marks ir ietvēris Pētera sprediķus Romas kristiešiem. Marka Evaņģēlijs ir uzrakstīts I gs. vidū grieķu valodā. Šis ir īsākais no Evaņģēlijiem, tā galvenā vēsts — Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, un Viņa varai ir pakļauts viss.

Svēto Marku godina kā Aleksandrijas Baznīcas dibinātāju.

Ir zināms, ka viņš bija Aleksandrijas bīskaps un turpat arī mira mocekļa nāvē 68. gadā. Svētā Marka relikvijas atrodas viņa godam celtajā bazilikā Venēcijā.

Comments are closed.