Press "Enter" to skip to content

25.septembra prāvesta paziņojumi

·     25 septembrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. KAPUSVĒTKI MIĶEĻA KAPOS. 15:00- SV.MISE un lūgšana par mirušajiem.

·     29. septembrī SV. ERCEŅĢEĻI MIĶELIS, GABRIĒLS UN RAFAĒLS, svētki. Šajā dienā kapelā Sv. Miķeļa kapos būs atlaižu Sv. Mise 10:00

·     1. oktobrī sv. Terēzes no Bērna Jēzus piemiņas diena. Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām. Sākas Rožukroņa mēnesis.

·     2. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

·     2.oktobrī uzsākas KATEHĒZE bērniem un pieaugušajiem, kuri gatavojas kristībām, grēksūdzei, I Sv. Komūnijai un laulībām. Pieteikšanās pie draudzes prāvesta. Mācības notiek latviešu, krievu, un poļu valodās.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ
LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Cieņā,

Andžejs Stoklosa

prāvests Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca

Comments are closed.