Press "Enter" to skip to content

28.01.2001 V.Em. Jānim Pujatam tika kooptēts kardinālu kolēģijā

Last updated on 24.01.2021.

1998.gadā pāvests Jānis Pāvils II aizklāti iecēlis Rīgas arhibīskapu – metropolītu Jāni Pujatu par kardinālu, 2001.janvārī Pujats nominēts par kardinālu, kļūstot par Rīgas Metropolijas Romas katoļu baznīcas kardinālu.

Comments are closed.