Press "Enter" to skip to content

3.jūnijā piemīn Sv. Kārli Lvanga un viņa biedrus

Šajā dienā Baznīca godina Ugandas mocekļus, kuri 1886. gadā atdeva savas dzīvības kristīgās ticības dēļ. Viņi bija jauni afrikāņu zēni, tikko saņēmuši kristību, daži no viņiem vēl tikai katehumēni. Pirmais, kurš bija gatavs mirt, apliecinot savu ticību Kristum, bija Kārlis Lvanga. Gan Ugandas misionāru, gan arī pirmo jaunkristīto ugandiešu stāvoklis bija ļoti grūts, taču šīs zemes mocekļu asinis kļuva par kristietības sēklu, un Ugandas misijas ir nesušas bagātīgus augļus.

Comments are closed.