Press "Enter" to skip to content

3. septembrī piemin Svēto Gregoru Lielo

Pāvests Gregors Lielais (ap 540-604) nāca no ievērojamas romiešu ģimenes, kas ļāva dēlam saņemt labu izglītību un sasniegt augstu stāvokli valsts dienestā. Tomēr Gregors neatrada piepildījumu ne slavā, ne bagātībā. Viņš šķīrās no pasaulīgās dzīves, izdalīja mantu nabagiem, ierīkoja uz savas zemes sešus benediktīniešu klosterus un arī pats kļuva par šī ordeņa mūku. Drīz viņš tika iecelts par klostera abatu, vēlāk pildīja pāvesta sūtņa pienākumus Konstantinopolē un guva lielu atzinību. Pēc atgriešanās Romā Gregors strādāja par pāvesta Pelagija II sekretāru un pēc viņa nāves kļuva par visas katoliskās Baznīcas galvu. Pāvests Gregors Lielais dedzīgi sludināja Dieva vārdu pagāniem un rūpējās par liturģiju, īpašu uzmanību pievēršot Baznīcas dziedājumiem.
Gregors Lielais ir sarakstījis daudz teoloģisku darbu un risinājis morāles jautājumus. Savu rakstu dziļā satura dēļ viņš ir atzīts par Baznīcas mācītāju.

Comments are closed.