Press "Enter" to skip to content

30. jūnijā piemin Svētos Romas Baznīcas pirmmocekļus

Šajā dienā Baznīca svin savu pirmo mocekļu piemiņu. 64. gadā Romā izcēlās milzīgs ugunsgrēks, kas plosījās sešas dienas un nodarīja milzu postījumus pilsētai. Imperators Nerons Romas aizdedzināšanā nepatiesi apvainoja kristiešus un pakļāva viņus nežēlīgām mocībām. Par Nerona ļaunprātības upuriem kļuva neskaitāmi nevainīgi cilvēki, kuru vienīgais „noziegums” bija ticība Kristus mīlestības mācībai.

Comments are closed.