Press "Enter" to skip to content

4.4.2016 – Kunga pasludināšana

Last updated on 05.04.2016.

Kunga pasludināšanas svētku dievkalpojuma laiks ir kā svētdienās: 9:00 Šv. Mišos (LIT); 10:30 Sv. Mise (LAT); 12:00 Msza św. (POL); 18:00 Св. Месса (RUS)
Šo svētku pirmsākumi meklējami 5. gs. Šajā dienā Baznīca svin brīdi, kurā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu  uz Nācareti pie Jaunavas Marijas, lai pasludinātu, ka viņa ieņems no Svētā Gara un dzemdēs Dieva Dēlu. Lai gan notiekošais mulsināja Mariju, jo viņa nepazina vīru, viņa ticībā uzņēma Dieva Vārdu un ar viņu notika tā, kā eņģelis bija sludinājis.

Šie svētki aicina mūs pildīt Dieva gribu arī savā dzīvē, jo Dieva gribas pildīšana sākas ar brīdi, kad mēs caur Svētā Gara darbību pieņemam dievišķā Vārda noslēpumu.

Comments are closed.