Press "Enter" to skip to content

Labdarības koncerts 4.12.2016 plkst. 15.00 – ziedojumi tiks vākti baznīcas ēkas pamatu stiprināšanai

koncerts1
koncerts2
koncerts3
koncerts4
koncerts5
koncerts6

Šajā gadā SIA ,,Arhitektoniskās izpētes grupa’’  veica Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas kompleksa arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, Rīgā, Pils ielā 5, darbu vadītājs arhitekts  Ilmārs Dirveiks.

Izpētes darbi ir apkopoti 3 sējumos, viens  sējumu eksemplārs  ir nodots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, jo darbs tika izstrādāts ar fonda atbalstu.

Ir izstrādāti un saskaņoti būvvaldē arī daži tehniskie dokumenti ēkas uzlabošanai, nelielus neatliekamus darbus veicam visu gadu. Patreiz viens apkures katls  ir uz apstāšanās robežas, veicam to atjaunošanu. Paldies ziedotājiem, lai arī cilvēki ziedo nelielas summas, saliekot to visu kopā, var izdarīt dažus  uzlabojumus.

Pēc  SIA ,,Arhitektoniskās izpētes grupa’’  aptuvenajiem aprēķiniem , lai sakārtotu ēkas, ir nepieciešami 2 miljoni euro. Primārie darbi būtu ēku tehniskā  stāvokļa nostiprināšana, arī  jumts ir neiedomājami traģiskā stāvoklī, pagājušajā gadā mēģinājām to salāpīt, bet tas nav iespējams, darbus izpildīja pietiekoši profesionāli  meistari ,,Barona jumti’’, bet aiztaisīja tikai milzīgos caurumus, jo sīko caurumu ir ļoti daudz un visus aizlāpīt nav iespējams, tādējādi  joprojām ēku tehniskais stāvoklis pasliktinās caurā jumta dēļ. Šiem lielajiem darbiem būtu nepieciešams liels finansējums, labi jau būtu, ja kādu miljonāru mūsu problēma varētu interesēt. Daudzi cilvēki domā, ka katoļu baznīcām Romas pāvests sūta finansējumu, bet tā nav patiesība , draudzes baznīca ir mūsu otrās mājas un ir paredzēts, ka to uztur paši. Šīs ēkas nav tikai draudzes problēma, bet ņemot vērā iepriekš minētos  faktus, tā ir visas sabiedrības problēma. Draudze nav tik liela, lai saziedotu 2 miljonus.

Tuvākajā nākotnē ir paredzēta  būvprojekta “Pils laukuma rekonstrukcija, Rīgā” izstrāde un realizācija, šajā sakarā vēlamies izteikt sekojošo.

Diemžēl pēc komunikāciju (siltumtrase, ūdensvads) izbūves zem ēkas pamatiem 1970-os gados ēkas tehniskais stāvoklis gadu no gada pasliktinās. Pēc mūsu pasūtījuma ir izstrādāts ēkas tehniskās izpētes atzinums (TIS), ko šogad izstrādāja ,,ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPA’’,  kurā ir fiksētas būtiskas deformācijas ēkas pamatos. Ja Pils laukuma rekonstrukcijas projekts paredz pazemes komunikāciju (siltumtrases, ūdensvada u.c.) kā arī segumu maiņu un šīs darbības ir saistītas ar rakšanas darbiem vai vibrāciju pie ēkas Pils ielā 5 (kadastra Nr.01000080004001), nevaram akceptēt šos darbus. Pirms pamati nebūs nostiprināti, šādu piekrišanu nevaram parakstīt, ne akceptēt kādā citā veidā.  ,,Zolitūdes traģēdija’’  liek  aizdomāties un būt uzmanīgiem, ēkā vienmēr atrodas cilvēki.

Gan  tos, kas jau ir ziedojuši, gan potenciālos ziedotājus , gan mūzikas mīļotājus 4.decembrī aicinam Sāpju Dievmātes baznīcā uz labdarības koncertu ,,Mīlestības pieskāriens’’ Pils ielā 5, Rīgā (Pils laukums blakus Latvijas prezidenta pilij), ziedojumi tiks vākti minētās ēkas  pamatu stiprināšanai.

Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes locekle Vita Ļuta

Comments are closed.