Press "Enter" to skip to content

6. oktobrī piemin Svēto Bruno Priesteri

Svētais Bruno (ap 1035-1101) bija slavenu Ķelnes pilsoņu dēls. Viņš kļuva par Parīzes Universitātes profesoru, pēc tam pieņēma priesterības sakramentu un tika iecelts par kanoniķi un bīskapa kancleru. Nerazdams gandarījumu augstajos amatos, viņš devās vientulībā uz kādu tuksnešainu Dienvidfrancijas vietu. 1084. gadā svētais Bruno tur dibināja tā saukto kartūziešu ordeni, ko raksturo dziļa lūgšanas dzīve, vientulība un sevis pilnīga atdošana Dieva rokās.

Comments are closed.