Press "Enter" to skip to content

7. janvāris – Svētais Raimonds no Penafortas Priesteris

Svēto Raimondu no Penafortas (1175-1275) godina kā biktstēvu aizbildni. 45 gadu vecumā viņš iestājās dominikāņu ordenī un vēlāk kopā ar svēto Pēteri Nalasku un Aragonijas ķēniņu Jēkabu nodibināja cietumnieku izpirkšanas ordeni. 1230. gadā Raimonds no Penafortas bija pāvesta Gregora IX biktstēvs Romā un sastādīja t. s. dekretālijas – pāvestu un koncilu lēmumu sakopojumu. Viņš bija arī dominikāņu ordeņa ģenerālis. Dzīves beigu posmā mūks daudz strādāja maldu mācību apkarošanas un Spānijas mauru atgriešanas labā. Tā 1258. gadā svētais priesteris varēja ziņot sava ordeņa ģenerālim, ka kristības pieņēmuši 10 000 pagānu.

Comments are closed.