Press "Enter" to skip to content

Baznīcu nakts Sāpju Dievmātes baznīcā

Baznīcu nakts ietvaros Sāpju Dievmātes baznīca bija ārkārtīgi piesātināta ar koncertiem un to klausītājiem. Cilvēki pēc cilvēkiem plūda uz šo baznīcu, gribēdami dzirdēt mūziku no agrīnā baroka, līdz pat mūsdienu latvju komponistu gara darbiem. Baznīca ne sekundi nebija tukša, vienmēr bija kāda dvēsele, kas tiecās pēc garīgās – sakrālās mūzikas lūgsnām un gandarījuma.

Skanēja gan ērģeļu solo – ar J.P.Sweelinck, J.S.Bach mūziku un improvizācijām, gan meiteņu un jauktie kori ar koncertprogrammām. Īpašs akcents tika likts pl.23:00 ar Rīgas Arhibīskapa kamerkora „Verisa Catholica”  koncertprogrammu, kur tika atskaņoti latviešu komponistu sakrālās mūzikas skaņdarbi, vēršot lielu uzmanību uz  R.Dubras, M.Celminska un R.Jermaka darbiem un to muzikālo, garīgi piesātināto devumu Latvijas katoļu sakrālajai mūzikai.

030
020
022
019
036
018

Comments are closed.