Press "Enter" to skip to content

CETURTAIS SOLIS TICĪBAS CEĻĀ. Dieva Māte.

No Ievas pēctečiem Dievs izredzēja Jaunavu Mariju par sava Dēla Māti. Būdama “žēlastības pilna”, viņa ir “visizcilākais Pestīšanas auglis”:  kopš tā mirkļa, kad viņa tika ieņemta, Marija ir pilnībā pasargāta no pirmgrēka traipa un visu savu mūžu palikusi jebkāda personiskā grēka neskarta.

Marija patiešām ir “Dieva Māte”, jo viņa ir māte cilvēktapušajam Dieva mūžīgajam Dēlam, kurš ir pats Dievs.

Marija “ir palikusi jaunava, ieņemot savu Dēlu, jaunava – Viņu dzemdējot, jaunava – To nēsājot, jaunava – Viņu zīdījot no savas krūts, jaunava vienmēr”: ar visu savu būtni viņa ir “Kunga kalpone” ( Lk 1, 38).

Jaunava Marija ir “līdzdarbojusies cilvēku pestīšanā ar labprātīgu ticību un paklausību”. Savu jāvārdu viņa devusi “visas cilvēciskās dabas vārdā”. Ar savu paklausību viņa kļuvusi par jauno Ievu, visu dzīvo Māti.

Lūgšanas prakse:

«Esi sveicināta, Marija,
žēlastības pilnā,
Kungs ir ar Tevi;
Tu esi svētīta starp sievietēm,
un svētīts ir Tavas miesas auglis Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte,
lūdz par mums,
grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.
Āmen.»

  • lūdzies domās 5 minūšu garumā;
  • koncentrē prātu uz fizisko sirdi, un pēc tam ievieto savu prātu sirdī  un it kā ar sirdi izrunā to pašu lūgšanu 5 minūtes;
  • katra nākamā diena lūdzies Dieva Mātei 5 minūtes ilgāk;
  • Ja vari uzturēt lūgšanu stundas garumā, tas nozīmētu, ka lūgšana panākta. Papildus iepriekš minētai praksei, var lūgties ejot pa ielu vai veicot mehānisko darbu.

Comments are closed.