Press "Enter" to skip to content

Fatimas Dievmātes parādīšanas 100.gadadiena

13.oktobrī par godu Fatimas Dievmates parādīšanas 100.gadadienai, aicina ieturēt stingru gavieni (maize unūdens) – brīvpŗātīgi, nav obligāti.

No plkst 17:00 līdz plkst 24:00 baznīcā notiks adorācija (būs iespēja arī pieiet pie grēksūdzes). Skaitīs Rožukroni.

Comments are closed.