Press "Enter" to skip to content

Ierobežojumi COVID laikā

Piektdien, 23. oktobrī, pēc valdības sēdes ir pieņemtas izmaiņas epidemioloģiskajos noteikumos arī attiecībā uz Baznīcām.

Spēkā paliek 2 m distance, roku dezinfekcija, mutes un degunu aizsegi (maskas un sejas vairogi);

Izmaiņas skar pulcēšanos uz privātiem pasākumiem (kristībām, laulībām un bērēm).  Ir samazināts dalībnieku skaits: iekštelpās vienlaikus uzturas ne vairāk kā 10 cilvēku un ne vairāk kā 100 cilvēku ārtelpās. Šī norma ir saistoša no šā gada 26. oktobra līdz 31. decembrim;

Kārtējā dievkalpojumā tiek nodrošināts, ka: vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra (vairākas ieejas un izejas no telpām, labierīcības); vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpas (šīs prasības ievērošanai kopējās lūgšanu zāles platība jāizdala ar 3 un var zināt cik cilvēku var pulcēties uz vienu dievkalpojumu);

Apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā.

Comments are closed.