Press "Enter" to skip to content

Kapusvētki Miķeļa kapos 29.septembrī 2019.gadā

Last updated on 22.09.2022.

29.septembrī 2019.gadāplkst 15.00 Miķēļa kapos tiks celebrēta sv.Mise un lūgšana par mirušiem.

Comments are closed.