Press "Enter" to skip to content

Lasījumi

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 23.08.2015 – NEVIENS NEVAR NĀKT PIE MANIS, JA TAS VIŅAM NEBŪS DOTS NO TĒVA

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 22.08.2015 – LŪK, ES ESMU KUNGA KALPONE, LAI MAN NOTIEK PĒC TAVA VĀRDA!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 20.08.2015 – DAUDZ IR AICINĀTO, BET MAZ IZREDZĒTO

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 19.08.2015 – TĀ PĒDĒJIE BŪS PIRMIE, UN PIRMIE – PĒDĒJIE

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 18.08.2015 – BAGĀTAJAM BŪS GRŪTI IEIET DEBESU VALSTĪBĀ

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 17.08.2015 – JA TU GRIBI IEIET DZĪVĪBĀ, PILDI BAUŠĻUS!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 16.08.2015 – KAS ĒD ŠO MAIZI, TAS DZĪVOS MŪŽĪGI

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 15.08.2015 – AUGSTI SLAVĒ KUNGU MANA DVĒSELE

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 14.08.2015 – KO DIEVS SAVIENOJIS, TO CILVĒKAM NEBŪS ŠĶIRT

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 13.08.2015 – VAI ARĪ TEV NEVAJADZĒJA APŽĒLOTIES PAR SAVU DARBABIEDRU, KĀ ES PAR TEVI APŽĒLOJOS?

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 12.08.2015 – KUR DIVI VAI TRĪS IR SAPULCĒJUŠIES MANĀ VĀRDĀ, TUR ES ESMU VIŅU VIDŪ

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 11.08.2015 – JA JŪS NEATGRIEZĪSIETIES UN NEKĻŪSIET KĀ BĒRNI, JŪS DEBESU VALSTĪBĀ NEIE­IESIET

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 10.08.2015 – KAS MĪL SAVU DZĪVĪBU, TAS TO PAZAUDĒS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 08.08.2015 – JA JUMS BŪS TICĪBA KĀ SINEPJU GRAUDS UN JŪS SACĪSIET ŠIM KALNAM: “PĀRCELIES NO ŠEJIENES UZ TURIENI!” – TAD TAS PĀRCELSIES

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 07.08.2015 – KA NO ŠEIT STĀVOŠAJIEM IR DAŽI, KAS NĀVI NEBAUDĪS, IEKAMS NEREDZĒS CILVĒKA DĒLU IEEJAM SAVĀ VALSTĪBĀ

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 06.08.2015 – ŠIS IR MANS MĪĻAIS DĒLS; VIŅU KLAUSIET!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 05.08.2015 – LIELA IR TAVA TICĪBA! LAI NOTIEK TEV TĀ, KĀ TU GRIBI!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 04.08.2015 – MAZTICĪGAIS, KĀDĒĻ TU ŠAUBĪJIES?

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 03.08.2015 – NE NO MAIZES VIEN CILVĒKS DZĪVO, BET NO IKVIENA VĀRDA, KAS IZIET NO DIEVA MUTES.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 30.07.2015 – EŅĢEĻI IZIES UN NO TAISNĪGO VIDUS ATŠĶIRS ĻAUNOS, UN VIŅUS IEMETĪS UGUNS KRĀSNĪ

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 29.07.2015 – ES ESMU AUGŠĀMCELŠANĀS UN DZĪVĪBA

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 28.07.2015 – KĀ NEZĀLI SAVĀC UN SADEDZINA UGUNĪ, TĀ TAS NOTIKS ARĪ PASAULES BEIGĀS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 27.07.2015 – ATKLĀŠU TO, KAS NO PASAULES RADĪŠANAS BIJA APSLĒPTS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 26.07.2015 – NOJAUCIET ŠO SVĒTNĪCU, UN ES TO TRĪS DIENĀS ATKAL UZCELŠU.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 24.07.2015 – TEV NEBŪS CITUS DIEVUS TURĒT LĪDZĀS MAN.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 23.07.2015 – JŪS ESAT ZEMES SĀLS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 22.07.2015 – ES AIZEJU PIE MANA TĒVA UN JŪSU TĒVA, PIE MANA DIEVA UN JŪSU DIEVA.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 21.07.2015 – KATRS, KAS PILDA MANA TĒVA GRIBU, KURŠ IR DEBESĪS, TAS IR MANS BRĀLIS UN MĀSA, UN MĀTE.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 20.07.2015 – ĻAUNA UN LAULĪBAS PĀRKĀPĒJA CILTS MEKLĒ ZĪMI

 SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 17.07.2015 – ES VĒLOS ŽĒLSIRDĪBU, NEVIS UPURI

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 16.07.2015 – MANA NASTA IR VIEGLA

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 15.07.2015 – NEVIENS NEPAZĪST TĒVU KĀ TIKAI DĒLS UN TAS, KURAM DĒLS GRIBĒS TO ATKLĀT

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 14.07.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 13.07.2015 – KAS ATRADĪS SAVU DZĪVĪBU, TAS TO PAZAUDĒS, BET, KAS SAVU DZĪVĪBU PAZAUDĒS MANIS DĒĻ, TAS TO ATRADĪS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 12.07.2015 – EJ, PRAVIETO MANAI IZRAĒĻA TAUTAI!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 11.07.2015 – KAS MUMS PAR TO BŪS?

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 10.07.2015 – JUMS TIKS DOTS, KAS JUMS JĀRUNĀ

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 09.07.2015 – IEEJOT MĀJĀ, SVEICINIET TO

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 08.07.2015 – SLUDINIET, SACĪDAMI: “DEBESU VALSTĪBA IR TUVU.”

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 07.07.2015 – LŪDZIET PĻAUJAS LAUKA KUNGU, LAI VIŅŠ SŪTA STRĀDNIEKUS SAVĀ PĻAUJĀ!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 06.07.2015 – ŠIS AKMENS, KO ESMU UZSTĀDĪJIS PAR PIEMIŅAS ZĪMI, BŪS PAR DIEVA NAMU

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 05.07.2015 – NEKUR PRAVIETIS NAV BEZ CIEŅAS, IZŅEMOT SAVU TĒVIJU

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 04.07.2015 – NEVIENS NEŠUJ JAUNAS DRĀNAS IELĀPU UZ VECĀM DRĒBĒM

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 03.07.2015 – SVĒTĪGI TIE, KAS NEREDZĒJA, BET TICĒJA!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 02.07.2015 – UZTICIES, DĒLS, TAVI GRĒKI TIEK PIEDOTI!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 01.07.2015 – NO ĪZĀKA TEV CELSIES PĒCNĀCĒJI

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 30.06.2015 – KĀPĒC JŪS ESAT TIK BAILĪGI, JŪS, MAZTICĪGIE?

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 29.06.2015 – GANI MANAS AVIS!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 28.06.2015 – TAVA TICĪBA TEVI IZGLĀBA

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 27.06.2015 – KUNGS, ES NEESMU CIENĪGS, KA TU NĀKTU ZEM MANA JUMTA

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 26.06.2015 – KUNGS, JA GRIBI, TU VARI MANI ŠĶĪSTĪT.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 25.06.2015 – VIŅŠ MĀCĪJA KĀ TĀDS, KAM IR VARA

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 24.06.2015 – VIŅA VĀRDS IR JĀNIS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 23.06.2015 – NEDODIET SVĒTUMU SUŅIEM

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 19.06.2015 – NEKRĀJIET SEV MANTU ZEMES VIRSŪ

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 18.06.2015 – LŪDZOTIES NEESIET DAUDZRUNĪGI

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 17.06.2015 – TĒVS, KAS REDZ ARĪ NOSLĒPUMUS, TEV ATLĪDZINĀS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 16.06.2015 – MĪLIET SAVUS IENAIDNIEKUS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 15.06.2015 – NEPRETOJIETIES ĻAUNUMAM

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 14.06.2015 – DIEVA VALSTĪBA IR KĀ SINEPJU GRAUDS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 13.06.2015 – …MAN IR JĀBŪT PIE TĀ, KAS ATTIECAS UZ MANU TĒVU

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 12.06.2015.– VIŅA KAULI NETIKS SALAUZTI.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 10.06.2015 – ES NEESMU NĀCIS ATCELT, BET GAN PIEPILDĪT

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 09.06.2015 JŪS ESAT ZEMES SĀLS.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 08.06.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 07.06.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 06.06.2015 – SARGIETIES NO RAKSTU ZINĀTĀJIEM

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 05.06.2015 – DĀVIDS NOSAUC VIŅU PAR KUNGU

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 04.06.2015 – TĀS IR MANAS JAUNĀS DERĪBAS ASINIS

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 03.06.2015 – DIEVS NAV MIRUŠO, BET DZĪVO DIEVS!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 02.06.2015 – ATDODIET ĶEIZARAM, KAS IR ĶEIZARA, UN DIEVAM, KAS IR DIEVA!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 01.06.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 31.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 30.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 29.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 27.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 24.05.2015 VIGĪLIJAS SVĒTĀ MISE

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 23.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 21.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 20.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 19.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 18.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 17.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 16.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 15.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 14.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 13.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 12.05.2015.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 11.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 10.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 09.05.2015.

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 08.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 07.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 06.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 05.05.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 30.04.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 29.04.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 28.04.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 27.04.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 26.04.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 25.04.2015

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI 24.04.2015