Press "Enter" to skip to content

Latvijas katoļu bīskapi izsludina 2015.gadu par Terra Mariana jubilejas gadu

Latvijas Romas katoļu Baznīcas (LRKB) bīskapi 2015. gadu ir izsludinājuši par „Terra Mariana” jubilejas gadu, pavēstīja LRKB informācijas centrs. Atzīmējot pirms 800 gadiem Livonijas zemei piešķirto titulu Terra Mariana jeb Dievmātes zeme, bīskapi aicina no jauna atklāt un nostiprināt Latvijas piederību savām kristīgajām saknēm.

Vēstījumā, kuru ir parakstījuši Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Rēzeknes-Aglonas bīskaps Jānis Bulis, Liepājas bīskaps Viktors Stulpins un Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis, norādīts, ka Terra Mariana jeb Livonijas konfederācija ir daudzu gadu simtu liecība tam, ka esam cieši saistīti ar Eiropas civilizācijas kultūrtelpu. „Ja ar bažām vērojam Eiropā pieaugošo liberālismu un daži to izmanto, lai mūs attālinātu no Eiropas idejas, tad jāsaprot, ka Eiropa būs tāda, kādu mēs to veidosim, arī kā latvieši,” bīskapi raksta vēstījumā.

Jubilejas gadā bīskapi aicina doties dziļāk garīgos meklējumos un dvēseles ilgu un vajadzību apzināšanā. Tāpat arī aicina doties ceļā – svētceļot uz svētvietām, kas ir īpaši veltītas Jaunavas Marijas godam, un vietām, kur ir sakņojusies mūsu tautas ticība.

„Garīgai atmodai, ģimenei, ticībai, zināšanām ir jākļūst par mūsu pamatvērtībām gan sagaidot Terra Mariana 800-gadi, gan mūsu valsts 100-gadi pēc dažiem gadiem. Tas ir mūsu pienākums – stiprināt savu ticību, lai Dievs ir ar mūsu valsti un tautu,” raksta bīskapi, aicinot aktīvi piedalīties Terra Mariana jubilejas gadam veltītajos pasākumos.

Jau zināms, ka 29. – 30. maijā Rīgas Teoloģijas institūts un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (RARZI) rīko starptautisku konferenci „Terra Mariana 800: Ticības un sabiedrības dialogs”. Bērni un jaunieši varēs piedalīties RARZI Katehēzes metodiskā centra rīkotajā zīmējumu konkursā „Latvija – Māras zeme”, atspoguļojot Latviju kā zemi, kur ir dzīvas kristīgās tradīcijas un vērtības. Savukārt vidusskolēniem būs iespēja piedalīties laikraksta „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” eseju konkursā „Kristīgas vērtības latvju dainās”. 10. martā Vatikāna apustuliskajā bibliotēkā notiks seminārs par albumu „Terra Mariana”.

2014. gada 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika albuma „Terra Mariana” prezentācija publikai. Šobrīd ir izgatavoti albuma oriģinālam atbilstoši 10 faksimileksemplāri un 1000 mazāka izmēra kopijas. Savukārt Daugavpils Universitātes profesora Henriha Soma vadībā tika sagatavots zinātnisko komentāru sējums.

pēc lsm.lv materiāliem

Comments are closed.