Press "Enter" to skip to content

Lielā gavēņa otras nedēļas paziņojumi

4.martā – sv. Kazimira, Polijas aizbildņa un šķīstības parauga jaunatnei piemiņas diena.

6.martā  – pilnas atlaidas par lugšanas Krustā sistā Pēstitājā priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv.Komunijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā.

Krustā sistā Pēstitājā priekšā: “Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

7.martā – sv. Perpetujas un sv. Felicitas, mocekļu, piemiņas diena.

8.martā – gavēņa II svētdiena.

Comments are closed.