Press "Enter" to skip to content

Lieldienu rīts

LIELAJĀ CETURTDIENĀ SĀKAS TRĪS SVĒTĀS DIENAS (TRIDUUM):

1. aprīlī LIELĀ CETURTDIENA – KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU dienā mēs pateicamies par Jēzus priesterību un Euharistijas iedibināšanu.

Kunga Pēdējo vakariņu Sv. Misi mēs celebrēsim pulksten 18:00.

Šogad pēc Vatikānas dekretā Vissvētākais Sakraments paliks lielajā altārī. Pestītājs gribēja, lai mācekļi būtu ar Viņu nomodā, tātad arī mēs palīksim ar Jēzus adorācijā, apcerot Viņa Upura noslēpumu.
Šajā dienā atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nesaista; var saņemt pilnas atlaidas par himnu “Visusvēto Sakramentu…”

2. aprīlī LIELĀ PIEKTDIENA – KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA.

Tā ir vienīgā diena gada gaitā, kad Baznīca nesvin Svēto Misi.

Krustaceļš būs 15:00 (PL) un 18:00 (LV).

Par Krustaceļa dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām var saņemt pilnas atlaidas. Pēc Krustaceļa būs Kunga Ciešanu Liturģija. Pēc krusta adorācijas līdz Lieldienu vigilijas sākumam krusta priekšā loka ceļus. Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis ēšanā. Par Kristus Krusta adorāciju var saņemt pilnas atlaidas. Ir ieteicams pēc liturģijas palikt lūgšanā Jēzus priekšā, slavējot Viņu par pestīšanas dāvanu.

3. aprīlī LIELĀ SESTDIENA KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA  sāksies pulksten 16:00 (LV). un 20:00 būs  (PL).

Jāņem līdzi sveces, kuras iededzināsim no Lieldienu sveces un izmantosim kristību solījumu atjaunošanā. Par kristībā doto solījumu atjaunošanu var saņemt pilnas atlaidas. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša. Var svētīt ēdienus pulksten:10:00.; 12:00.; 15:00. un pēc Sv. Mises 16:00. un 20:00).

4. aprīlī LIELDIENU SVĒTDIENA – MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS.
SV. MISE plkst. 7:30(LV, PL), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS)

Sākas Lieldienu Oktāva. Šajā dienā ziedojumi Rīgas diecēzes kūriju vajadzībām. Var svētīt ēdienus.

5. aprīlī PIRMDIEN OTRAJĀS LIELDIENĀS: SV. MISE plkst. 9:00(LT), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS)

ATGĀDINĀM, KA JĀIERODAS OBLIGĀTI SEJAS MASKĀS UN BAZNĪCĀ JĀIEVĒRO NOTEIKTO DISTANCI.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ UN JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Prāvests Andžejs Stoklosa

Comments are closed.