Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 24.09.2023

24. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena. SV. MISE plkst.: 09:00(LT); 10:30(LV.); 12:00(PL); 18:00(RU). 24. septembrī KAPUSVĒTKI MIĶEĻA KAPOS. 15:00- SV.MISE un lūgšana par mirušajiem. 29.septembrī SV. ERCEŅĢEĻI MIĶELIS, GABRIĒLS…

Prāvesta paziņojumi –10.09.2023.

Šodien 10. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXIII svētdiena.Pirms draudzes svētkiem novennaVissvētākās Jaunavas Marijas Sāpju Mātes godam. Lugsimies Jaunavas Marijas Septiņu Sāpju Rožukroni pēc sv. Mises. DZISIAJ  10 września w Markowej, w Polsce, gdzie mieszkała rodzina Ulmów…

PRĀVESTA PAZIŅOJUMI –03.09.2023.

Šodien 3. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. J ēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija. Svētī devocionālijas, sveces. Jaunā mācību gada sākumā…

Prāvesta paziņojumi 20.08.2023

20.augustā parastā liturģiskā laikposma XX svētdiena 22.augustā: Vissv. Jaunava Marija – Karaliene, piemiņas diena 24. augustā SV. APUSTULIS BARTOLOMEJS, svētki. 27. augustā parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena Jaunā mācību gada…

30.jūlija prāvesta paziņojumi

30. jūlijā parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena. 1. sierpnia – 3 października 1944 – Rocznica POWSTANIA WARSZAWSKIEGO przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Msza święta za Ojczyznę o…

24.jūnija prāvesta paziņojumi

4. jūnijā SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA DZIMŠANA, svinības.SV. MISE plkst.: 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU). Viņa Eminences KARDINĀLA JĀŅA PUJATA vārda dienā. Vēlam Eminencei daudz Dieva žēlastības, laimīgu, auglīgu kalpošanu starp mums un stipru veselību. Paldies par kalpošanu mūsu…

30.aprīļa prāvesta paziņojumi

AIZMAKSĀ 30.aprīlī Lieldienu laikposma IV svētdiena – LABĀ GANA svētdiena. Lūgšanas par aicinājumiem uz priesterībuun klosterdzīvi. SV. MISE: plkst. 9:00(LT), 10:30(LV), 12:00(PL) un 18:00(RU).No pirmdienas 1. maijā sākas dievkalpojumi V.J.M.…

Prāvesta paziņojumi 05.martā

5. martā. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.RŪGTĀS ASARAS 11. martā, sestdiena Lurdas Dievmātes piemiņas dienā un svētība slimniekiem. SV. MISE plkst.:…