Press "Enter" to skip to content

Prāvesta 10.aprīļa paziņojumi – Lielā nedeļa

Šodien10. aprīlī PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA. Sākas Lielā jeb Klusā nedēļa. Šajā dienā tiek vākti ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā semināra vajadzībāmPar Triju svēto dienu dievkalpojumu norisi un laiku. Jāaicina ticīgos ņemt dalību šajos dievkalpojumos, iet uz grēksūdzi un pie sv. Komūnijas.

TRĪS SVĒTĀS DIENAS (TRIDUUM).

·                        14.aprīlī Lielā ceturtdienaKUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU Sv. Misi mēs celebrēsim plkst 18:00. Šajā dienā mēs pateicamies par Jēzus priesterību un Euharistijas iedibināšanu. Par Visusvēto Sakramentu…(Tantum ergo…) dievbijīgu nodziedāšanu pilnas atlaidas.

·                        15.aprīlī Lielā piektdiena. KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA. Tā ir vienīgā diena gada gaitā, kad Baznīca nesvin Svēto Misi. Krustaceļš būs 15:00 (PL) un 18:00 (LV). Par Krustaceļa dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām var saņemt pilnas atlaidas. Pēc Krustaceļa būs Kunga Ciešanu Liturģija. Pēc krusta adorācijas līdz Lieldienu vigilijas sākumam krusta priekšā loka ceļus. Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis ēšanā. Par Kristus Krusta adorāciju var saņemt pilnas atlaidas. Ir ieteicams pēc liturģijas palikt lūgšanā Jēzus priekšā, slavējot Viņu par pestīšanas dāvanu.

·                        16.aprīlī LIELĀ SESTDIENA KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA sāksies pulksten 16:00 (LV). un 20:00 būs  (PL). Jāņem līdzi sveces, kuras iededzināsim no Lieldienu sveces un izmantosim kristību solījumu atjaunošanā. Par kristībā doto solījumu atjaunošanu var saņemt pilnas atlaidas. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša. Var svētīt ēdienus (tas notiks pulksten:9:00.; 12:00.; 14:00. un pēc Sv. Mises 16:00. un 20:00).

·                        17. aprīlī MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA. SV. MISE plkst. 7:30(LV,PL), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS) Sākas Lieldienu Oktāva; Šajā dienā ziedojumi Rīgas diecēzes kūriju vajadzībām. Var svētīt ēdienus.

·                        18 aprīlī PIRMDIEN OTRAJĀS LIELDIENĀSSV. MISE plkst. 9:00(LT), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS)

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ!

Cieņā,

Andžejs Stoklosa

prāvests Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca

Comments are closed.