Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi –10.09.2023.

Šodien 10. septembrī parastā liturģiskā laikposma XXIII svētdiena.Pirms draudzes svētkiem novennaVissvētākās Jaunavas Marijas Sāpju Mātes godam. Lugsimies Jaunavas Marijas Septiņu Sāpju Rožukroni pēc sv. Mises. DZISIAJ 

10 września w Markowej, w Polsce, gdzie mieszkała rodzina Ulmów odbędzie się beatyfikacja dziewięcioosobowej rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów zamordowanych w marcu 1944 roku za pomoc Żydom.Rodzina Ulmów jest przykładem miłości bliźniego, człowieka z innego narodu i religii.

11. septembrī Lurdas Dievmātes piemiņas dienā un svētība slimniekiem. SV. MISE plkst.: 07:00(Lv); 10:30(LV. par slimajiem); 12:00(PL); 18:00(RU).

12. septembrī Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena.

14. septembrī SV. KRUSTA PAGODINĀŠANA, svētki. SV. MISE plkst.: 07:00(Lv); 10:30(LV.); 12:00(PL); 18:00(RU).

TRĪS DIENAS DRAUDZES SVĒTKI:

  • 15. septembrī VISSV. JAUNAVA MARIJA, SĀPJU MĀTE, DRAUDZES SVĒTKI.
    SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU).
  • 16. septembrī DRAUDZES SVĒTKI SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 12:00(PL); 18:00(RU).
  • 17. septembrī DRAUDZES SVĒTKI parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena.

17. septembrī uzsākas KATEHĒZE bērniem un pieaugušajiem, kuri gatavojas kristībām, grēksūdzei, I Sv. Komūnijai un laulībām. Pieteikšanās pie draudzes prāvesta vai skolotājas Astras (27484427). Mācības notiek latviešu, krievu, lietuviešu un poļu valodās.

24 septembrī KAPUSVĒTKI MIĶEĻA KAPOS. 15:00- SV.MISE un lūgšana par mirušajiem.

29.septembrī SV. ERCEŅĢEĻI MIĶELIS, GABRIĒLS UN RAFAĒLS, svētki. Šajā dienā kapelā Sv. Miķeļa kapos būs atlaižu Sv. Mise 10:00(LV) par mirušajiem.

W domu parafialnym trwa remont pomieszczeń do wykorzystywania przez naszą parafię zgodnie z naszymi potrzebami orazdla utworzenia „Ośrodka polskiego przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze”. Projekt jest finansowany z budżetu państwa polskiego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. „Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Comments are closed.