Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 13.12.2020

Pāvests Francisks pasludināja “Svētā Jāzepa gadu”! Pirms 150 gadiem svētais Jāzeps tika pasludināts par Baznīcas aizbildni. Pieminot šo notikumu, Francisks izdeva apustulisko vēstuli “Patris corde – Ar Tēva sirdi” un 2021. gadu pasludināja par svētajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu. Tas sākās 8.12.2020. un noslēgsies 8.12.2021.

Šodien – ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA. Ir iespējams iegādāties pasvētītas oblātes. Par jūsu ziedojumiem, iegādājoties oblātes turpināsim remontdarbus mūsu draudzē.

Sestdienās plkst. 18:00. notiek Rorātmises Sv. Mises V. J. Marijas godam Adventa laikā.

Vēlamies izveidot Draudzes ekonomisko padomi un Pastorālo līdzstrādnieku (koordinatoru) padomi. Lūdzu iesniegt priekšlikumus par iespējamiem kandidātiem uz šiem kalpojumiem mūsu draudzē.

Atgādinu, ka jāierodas obligāti sejas maskās un baznīcā jāievēro noteikto distanci.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM.

LAI DIEVS AIZMAKSĀ UN JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Prāvests Andžejs Stoklosa +371 202751750

Comments are closed.