Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 22.11.2020

  • 22.11.2019. pēdējā Baznīcas gada svētdiena ir KRISTUS, VISAS PASAULES KARAĻA-SVĒTKI. Pilnas atlaidas par Aktu: Cilvēces veltīšana Vissv. Jēzus Sirdij. Latvijas  draudzēs tiek vākti  ziedojumi Garīgā Semināra uzturēšanai.
  • Ar 29. Novembra 1. Adventa svētdienu, iesāksim Jauno Liturğisko gadu. Pasvētīsim oblātes, kuras jau būs iespējams iegādāties. Par jūsu ziedojumiem, iegādājoties oblātes, turpināsim remontdarbus mūsu draudzē.
  • Pateicamies labdariem par ziedojumiem gleznu rāmju remontam. Meistars (firma)rāmju remontdarbu paveica par zemāku cenu, tāpēc vēlos zināt jūsu priekšlikumus, kā izmantot atlikušo summu, vai atdodam atpalaļ dāvinātājiem, vai nozīmējam citam mērķim.
  • Vēlamies izveidot Draudzes ekonomisko padomi un Pastorālo līdzstrādnieku (koordinatoru) padomi. Lūdzu sniegt priekšlikumus par  iespējamiem kandidātiem uz šiem kalpojumiem mūsu draudzē.
  • Katru gadu, novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par mūsu mūžībā aizgājušajiem. Sakarā ar Jāņa Pāvila II 100 gadu dzimšanas jubileju visu šo mēnesi caur īpašu viņa aizbildniecību lūgsimies par mūsu mirušajiem.
  • VISU NOVEMBRĪ KATRU DIENU PLKST. 18.00 SV. MISE PAR MIRUŠAJIEM.
  • Atgādinām, ka jāierodas obligāti sejas un deguna maskā un baznīcā jāievēro noteikto distanci.
  • Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā. PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM
  • LAI DIEVS AIZMAKSĀ!.UN JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Prāvests Andžejs Stoklosa +371 20275175

Comments are closed.