Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 26.06.20222

· 26. jūnijā parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena.

· 27. jūnijā Vissv. Jaunava Marija – Pastāvīgā Palīdzība.

· 28. jūnijā SV. APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, svinību vigilija.

29. jūnijā SV. APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, obligātās svinības. SV. MISE plkst.: 07:00(Lv); 10:30(LV.); 12:00(PL); 18:00(RU). Ziedojumi Vatikāna kūrijai.

· 30. jūnijā SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

· 1. jūlijā Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā.

· 2. jūlijā Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām.

· 3. jūlijā parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ!

Prāvests Andžejs Stoklosa (+371 20275175)

Comments are closed.