Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 27.02.2022

RĪGAS METROPOLIJAS ROMAS KATOĻU KŪRIJA: “Ar skumjām paziņojam, ka sestdien (26.02.2022) mūžībā ir aizgājis bīskaps emeritus Jānis Cakuls (1926-2022). Viņa bēru dievkalpojums (Sv. Mise) paredzēts otrdien, 1. martā plkst. 11:00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā. Atvadīties no bīskapa J.Cakula varēs arī individuāli svētdien 27. februārī un pirmdien 28. februārī no 8:00-20:00 Svētās Ģimenes mājā (Klostera ielā 5/7). Mūžīgo mieru dod viņam Kungs un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņam! Lai viņš dus Dieva mierā! Amen.”

ABP. Z. STANKEVIČŠ: “No mūsu brāļu luterāņu puses esmu saņēmis aicinājumu katru dienu plkst. 12 zvanīt baznīcu zvanus apmēram 1 minūti katru dienu, kamēr vien ir akūti notikumi Ukrainā. Zvanu skaņas ir kā aicinājums uz mirkli apstāties, apzināties sevi Dieva priekšā un runāt ar Viņu no sirds, lūdzot par mieru Ukrainā, aizlūdzot par Latviju un pasauli. Aicinu visus iesaistīties!”

LIELĀ GAVĒŅA LAIKS: Pilnas atlaidas par KRUSTA CEĻA dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām. Pilnas atlaidas visās piektdienās par lūgšanas Krustā sistā Pestītāja priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv. Komūnijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā. RŪGTĀS ASARAS pie monstrancē uzstādīta Vissv. Sakramenta vai atvērta tabernakula. Pēc tam seko svētība ar Vissvētāko Sakramentu.

2. martā Pelnu trešdiena. Gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem. SV. MISE: plkst.7:00(LV); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU). Pāvests  aicina visus pavadīt, Pelnu trešdienu, kā Gavēņa par mieru dienu. Lai Miera Karaliene pasargā pasauli no kara neprāta”.

3. martā SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

4. martā Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā.

5. martā Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām.

6. martā Gavēņa I svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

Pēc draudzes locekļu lūguma ik mēnesi turpināsies Sv. Mises par mirušajiem. Sv. Mises par mirušajiem martā katru dienu notiks par ziedojumiem, kas savākti februārī mēnesī. Ziedojumus un mirušo vārdus uzrakstīt uz lapiņas un iemest ziedojumu kastītē.

ATGĀDINĀM, KA JĀIERODAS OBLIGĀTI SEJAS MASKĀS UN BAZNĪCĀ JĀIEVĒRO NOTEIKTO DISTANCI.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ!

Prāvests Andžejs Stoklosa (+371 20275175)

Comments are closed.