Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 30.05.2021

30. maijā, parastā laikposma IX svētdiena – VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, obligātie svētki
Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšana, svētki.

1. jūnijā sākās dievkalpojumi Vissv. Jēzus Sirds godam. V.Em. kardinālam Jānim Pujatam konsekrācijas 30. gadadiena(konsekrēts 01.06.1991.).

3. jūnijā KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, obligātās svinības. SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(LV-RU).

4. jūnijā Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā.

5. jūnijā Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija plkst.: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām.

6. jūnijā parastā laikposma X svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;

Baznīcā, no SV. GARA NOSŪTĪŠANAS SVĒTKIEM esošām meijām droši var paņemt zarus arī uz mājām.

ATGĀDINĀM, KA JĀIERODAS OBLIGĀTI SEJAS MASKĀS UN BAZNĪCĀ JĀIEVĒRO NOTEIKTO DISTANCI.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas
uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM!

LAI DIEVS AIZMAKSĀ!

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Comments are closed.