Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 30.10.2022

 • 30. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXXI svētdiena..
 • 31. oktobrī Rožukroņa mēneša noslēgums
 • 1. novembrī VISI SVĒTIE, obligātās svinības. Katru gadu, novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par mūsu mūžībā aizgājušajiem kurus vārdus Jūs ierakstīsiet šajā aizlūgumu lapiņā. Aizlūgumu lapiņu ielieciet aploksnē, kurā varat ielikt arī ziedojumu (tas ir brīvprātīgi!) un ielieciet speciālajā traukā, kas stāvēs tuvu altārim. Rakstiet mirušo vārdus saprotami. Uzvārdi nav jāraksta. Mūsu draudzes baznīcā šādi aizlūgumi notiks katru dienu: 18.00 – Sv. Mise par pieminamiem mirušajiem.
 • No 1. līdz 8. novembrim 2020 gadā pirms sv. Mises 17:00. Rožukroņa lūgšana par mirušajiem,
  No 9. novembrī katru dienu: pirms sv. Mises litānija par mirušajiem
 • 2. novembrī VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA. SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 12:00(PL); 18:00(LV). Var iegūt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem. Ziedojumi diecēžu kūrijām.
 • 3. novembrī SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.
 • 4. novembrī Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā.
 • 5. novembrī Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām.
 • 6. novembrī parastā liturģiskā laikposma XXXII svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.
 • Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ!

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Prāvests Andžejs Stoklosa (+371 20275175)

Comments are closed.