Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 28.02.2021

·    Šodien 28. februārī Gavēņa II svētdiena.

·    4 martā mēneša pirmā ceturtdiena. Pēc  Sv. Mises būs SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

·    5. martā mēneša pirmā piektdiena, Vissv. Jēzus Sirds godināšana.

·     6 martā Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām.

·    7. martā Mēneša I svētdienā, Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

·    04.09. Mēneša pirmā svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam

·    Lielā gavēņa piektdienās (PL), sestdienās (LV), svētdienās (RUS) pirms vakara sv. Mises 17:00 notiks Krusta ceļa lūgšana. Par Tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām un par lūgšanu „Krustā sistā Pestītāja priekšā…”varam saņemt pilnas atlaidas

·    Rūgtās asaras pēc latviešu un poļu Sv. Mises svētdienās.

·    7. martā Gavēņa III svētdiena. 

ATGĀDINĀM, KA JĀIERODAS OBLIGĀTI SEJAS  MASKĀS UN BAZNĪCĀ JĀIEVĒRO NOTEIKTO DISTANCI.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ
UN JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU! 

Prāvests Andžejs Stoklosa(: +371 20275175

Comments are closed.