Press "Enter" to skip to content

Priecīgus svētkus!

  • 17. aprīlī MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTDIENA. obligātās svinības. SV. MISE plkst. 7:30(LV,PL), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS) Sākas Lieldienu Oktāva; Šajā dienā ziedojumi Rīgas diecēzes kūriju vajadzībām. Var svētīt ēdienus.
  • 18 aprīlī PIRMDIEN OTRAJĀS LIELDIENĀS. SV. MISE plkst. 9:00(LT), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS).
  • 24. aprīlī Lieldienu laikposma II svētdiena – KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA. Šie svētki ir vissvarīgākā Dieva žēlsirdības pielūgsmes forma no tām, kuras atklātas māsai Faustīnai. Kungs Jēzus runāja 1931. gadā Plockā: “Es vēlos, lai būtu Žēlsirdības svētki, lai attēls, kuru tu uzgleznosi ar otu, tiktu svinīgi iesvētīts pirmajā svētdienā pēc Lieldienām. Šai svētdienai jākļūst par Žēlsirdības svētkiem.“ Šo svētku lielums saistās ar Jēzus Kristus dotajiem apsolījumiem. “Kurš šajā dienā tuvosies Dzīvības avotam, – teica Jēzus Kristus, – tas iegūs pilnīgu grēku piedošanu un izglābšanu no soda” (Dienasgr. 300). “Šajā dienā ir atvērti manas žēlsirdības dziļumi, Es izleju veselu jūru žēlastību uz dvēseli, kura tuvojas manas žēlsirdības avotam; (…) lai neviena dvēsele nebīstas tuvoties Man, pat ja viņas grēki ir kā purpurs” (Dienasgr.699). Lai iegūtu šīs lielās žēlastības, jāizpilda Dieva žēlsirdības pielūgsmes noteikumi (paļāvība uz Dieva labestību un darbīga mīlestība uz tuvāko), jābūt Dieva žēlastības stāvoklī (pēc grēksūdzes) un cienīgi jāpieņem Svētā Komūnija. Vairāk par Dieva Žēlsirdības kultu ir vērts lasīt īpaši tam veltītājā mājaslapā: http://uzticies-jezum.mozello.lv/.
    No 16 aprīlī sākas DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS NOWENNA.
  • Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.
  • VISIEM MŪSU DĀRGAJIEM DRAUDZES LOCEKĻIEM UN CIEMIŅIEM. NOVĒLAM JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANOS, svētigus svētkus! LAI DIEVS DĀVĀ MĪLESTĪBU, MIERU, PRIEKU, PACIETĪBU, OPTIMISMU UN LABU VESELĪBU. LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ!

Prāvests Andžejs Stoklosa

+371 20275175

Comments are closed.