Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 31.07.2022

 • 31.jūlijā parastā laikposma XVIII svētdiena.
 • 2.augustā Porcjunkula atlaidas. Mazajās bazilikās, svētceļojumu vietās un draudžu baznīcās var iegūt
  Porcjunkula atlaidas. Pilnu atlaidu iegūšanai:
  1) dievbijīgi jāapmeklē baznīcu,
  2) baznīcā esot, jānoskaita Tēvs mūsu…, Es ticu…,
  3) jāizdara sakramentālā grēksūdze,
  4) jāpieņem euharistiskā Komūnija,
  5) jānoskaita lūgšana pāvesta nodomā: Tēvs mūsu…, Es ticu…, Gods lai ir…
  Šādas atlaidas var iegūt tikai 1 reizi no iepriekšējās dienas pusdienām līdz 2. augusta 24.00.
 • 4. augustā SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.
 • 5. augustā Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā.
 • 6. augustā KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS, svētki. SV. MISE: plkst.: 07:00(Lv); 10:30(LV.); 12:00(PL); 18:00(LV-RU). Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā.
  Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām.
 • 7. augustā parastā laikposma XIX svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Ziedojumi RTA.
  Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.
  LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU! PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ!
  Prāvests Andžejs Stoklosa (+371 20275175)

Comments are closed.