Press "Enter" to skip to content

Publiskā grēku nožēlas celebrēšana un pelnu kaisīšana

Pelnu zīme uz ticīgo galvām simboliski norāda, ka mēs pazemībā esam atkarīgi no Dieva Vārda spēka. Pelni ir zīme cilvēka trauslumam un vājumam. Pelnu zīme ir arī ārēja apņemšanās zīme tam, kurš nožēlo savus grēkus un veic atgriešanās ceļu pie Kunga.

Pelnu trešdienas liturģija,  izpaužas formulā: “Atceries, ka esi puteklis, un puteklī pārvērtīsies” un “Atgriezieties un ticiet Evaņģēlijam”.

Comments are closed.